2015-01-17 10:26
Spausdinti

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės strateginio planavimo komiteto 2002 m. kovo 7 d. patvirtinta 2002–2015 metų Lietuvos Respublikos valstybinės reikšmės kelių priežiūros ir plėtros programa.

Valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai“ pagrindinė veikla – valstybinės reikšmės kelių taisymas ir priežiūra Alytaus apskrityje.

Valstybės įmonė „Alytaus regiono keliai“ prižiūri ir tvarko 1472 km valstybinės reikšmės kelių, iš jų magistralinių – 95 km, krašto – 390 km, rajoninių – 987 km. Asfaltbetonio dangą turi 1118 km kelių, tai sudaro 76 procentus viso kelių ilgio. Įmonė prižiūri 66 įvairaus ilgio tiltus ir viadukus, kitus komplekso statinius.


Pagrindiniai įmonės veiklos tikslai vykdant kelių priežiūrą

1. Užtikrinti Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos užduotimi nustatytą valstybinių kelių priežiūros lygį.

Pagal nustatytą užduotį kelių priežiūros lygiai yra šie:

 • magistraliniams keliams – II magistralinių kelių priežiūros lygis žiemą ir III lygis visiems kitiems darbams;;
 • krašto keliams – II krašto kelių priežiūros lygis ir III lygis visiems kitiems darbams;
 • rajoniniams keliams – III rajoninių kelių priežiūros lygis.

2. Užtikrinti įmonės finansinį stabilumą (laiku atsiskaityti su kreditoriais ir išieškoti debitorinius įsiskolinimus).

3. Skirtų lėšų panaudojimas:

 • saugiam eismui užtikrinti visais metų laikais;
 • nuolatinei kelių ir jų statinių priežiūrai žiemą ir vasarą;
 • keliams taisyti;
 • atkūrimui dėl nusidėvėjimo;
 • kelių komplekso priežiūrai ir remontui.


Veiklos uždaviniai

Automobilių kelių priežiūra – tai nepertraukiami kelio elementų priežiūros darbai, užtikrinantys saugų eismą, prailginantys kelio tarnavimo laiką. Priežiūrai priskiriami mažos apimties kelio elementų taisymo darbai:

 • Tiltų ir vandens pralaidų remontas bei priežiūra – vandens pralaidų, kanalizacijos, drenažo, greitviečių valymas, smulkių betono konstrukcijų defektų taisymas, tiltų važiuojamosios dalies, šalitilčių išdaužų, plyšių užtaisymas ir kiti įvairūs darbai.
 • Kelio dangos ir kelkraščių iš asfaltbetonio priežiūra ir defektų remontas – atsiradus bitumo dėmėms, yrant kelio dangoms, paviršiaus laistymas emulsijomis, išdaužų, plyšių, briaunų ištrupėjimų, keliančių pavojų eismo saugumui, užtaisymas, paviršiaus apdorojimas atskiruose plotuose.
 • Sankasos ir vandens nuvedimo sutvarkymas – griovių valymas, pakelių šienavimas, šlaitų stiprinimas, išplovų ir nuošliaužų sutvarkymas, vandens nuleidimo sistemų priežiūra, nuovažų taisymas ir kiti įvairūs darbai.
 • Sugadintų ženklų pakeitimas – pažeistų ir blogų kelio ženklų pakeitimas, atramų kelio ženklams keitimas arba naujų pastatymas.
 • Sugadintų signalinių stulpelių atstatymas.
 • Sugadintų apsauginių atitvarų atstatymas arba naujų pastatymas.
 • Pakelės statinių ir želdinių priežiūra – autobusų sustojimo, poilsio aikštelių, autobusų stotelių ir jų paviljonų, pavėsinių, tualetų, lauko baldų, tiltelių, lieptelių sutvarkymas ir remontas.
 • Žvyrkelių taisymas – profiliavimas, skersinio profilio atkūrimas, kelio dangos storio atkūrimas, pridedant smėlio ir žvyro mišinio.
 • Kelio ženklų ir stovų pakeitimas – senų gelžbetoninių atramų keitimas cinkuotais stovais.
 • Signalinių stulpelių pastatymas – nesančių naujų pastatymas.
 • Pakelės statinių remontas – autobusų paviljonų atnaujinimas ir remontas, prie jų esančių tualetų remontas.
 • Nuolatinė kelių priežiūra vasarą – valymas, šlavimas, žolės pjovimas sankasos briaunose, neleidžiant piktžolėms peržydėti; šalikelėse, grioviuose, pylimų ir iškasų šlaituose krūmų ir piktžolių pašalinimas, išdaužų, atsiradusių juodose dangose ir keliančių pavojų eismo saugumui, užtaisymas.
 • Nuolatinė kelių priežiūra žiemą – sniego, ledo nuo kelių, tiltų ir viadukų valymas, kelių važiuojamosios dalies barstymas frikcinėmis ir ledą tirpinančiomis medžiagomis, sniegatvorių, gairių statymas bei perstatymas, kitokių sniegą sulaikančių užtvarų įrengimas, darbų organizavimas ir vykdymas pavasario polaidžio metu: vandens nuo kelio nuleidimas, drenažinių griovelių, atsirandančių įvairių defektų, keliančių pavojų eismo saugumui bei kelio statinių ir kelio konstrukcijų elementų darbingumui, pašalinimas.


Priemonės

Įmonės metines darbų apimtis, jų finansavimą numato Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Didžiausia skiriamų lėšų dalis (apie 71 %) skiriama nuolatinei kelių priežiūrai. Už likusias lėšas (apie 29 %), įmonė numato konkrečius objektus, kuriuose bus vykdomi kelio elementų remonto ir priežiūros darbai: žemės sankasos ir vandens nuvedimo sutvarkymas, asfalto ir juodų dangų defektų ištaisymas, nusidėvėjusių žvyrkelių ir kelkraščių atkūrimas, ženklų ir atramų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas, apsauginių atitvarų pakeitimas ir trūkstamų pastatymas, pakelės statinių atnaujinimas ir lauko baldų remontas, tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas. Sudaroma šių objektų techninė-sąmatinė dokumentacija, kurią tvirtina Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Skaičiuojant objekto remonto kainą, naudojamos tuo metu galiojančios kelių tiesimo ir taisymo bei statybos resursų skaičiuojamosios kainos.

Atnaujinta 2016-04-18 08:55