KAD (kokybės, aplinkosaugos ir DSS) politika
2016-09-09 10:08
Spausdinti

Įmonė vykdydama kelių statybos ir priežiūros darbus siekia geriau tenkinti Klientų poreikius, kad užsakymai būtų profesionaliai įgyvendinti ir atitiktų sutarties reikalavimus. Mes pripažįstame ir suprantame esamą ir galimą savo veiklos neigiamą poveikį aplinkai, nes tai susiję su įvairių išteklių naudojimu, atliekų susidarymu, triukšmo, dulkių išsiskyrimu. Tarp pagrindinių įmonės veiklos tikslų yra užtikrinti įmonės darbuotojų saugą ir sveikatą mažinant nelaimingų atsitikimų darbe tikimybę bei darbuotojų sergamumą profesinėmis ligomis. Šių tikslų siekdami įmonėje įdiegėme integruotą Kokybės, aplinkosaugos ir DSS vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir OHSAS 18001:2007 standartus.

Įmonė laikosi savo nusistatytos kokybės, aplinkos apsaugos ir DSS politikos, kurioje nusistatė šiuos tikslus:

 • Kokybiškai ir laiku atlikti sutartinius darbus,
 • Kelti visų darbuotojų kvalifikacinius ir profesinius įgūdžius;
 • Laikytis teisinių KVS, AVS ir DSS reikalavimų ir mažinti savo veiklos poveikį aplinkai bei darbuotojų saugai ir sveikatai.

  Strateginiai uždaviniai, veiklos kryptys:

 • nuolat tobulinti kokybės, aplinkosaugos ir DSS vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2005 ir OHSAS 18001:2007 standartų reikalavimus;
 • ugdyti asmeninės darbuotojų atsakomybės jausmą sudarydami sąlygas jų kvalifikacijos kėlimui;
 • nustatyti vartotojų poreikius, juos analizuoti ir projektų įgyvendinimui parinkti racionalius inžinerinius spendimus;
 • tirti pasaulinę technologinę raidą bei diegti jos pasiekimus praktikoje;
 • visose gamybos srityse diegti švaresnę gamybą vykdant taršos prevenciją, taupiai ir racionaliai naudoti išteklius;
 • laikytis visų įmonei taikomų aplinkosaugos bei DSS reikalavimų;
 • sudaryti ir palaikyti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais ir užtikrinti profesinės rizikos valdymą įmonėje;
 • periodiškai vertinti aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos veiksmingumą.

Plėtojant bendradarbiavimą su tiekėjais bei subrangovais aplinkosaugos ir DSS srityje, įmonė apibrėžia reikiamus aplinkosaugos bei DSS reikalavimus, kontroliuoja ir stebi, kaip tiekėjai ir subrangovai laikosi šių reikalavimų.

Visi įmonės darbuotojai supažindinami su šia kokybės, aplinkosaugos ir DSS politika ir savo veikloje vadovaujasi jos nuostatomis.

Sertifikatai:

                                       

                               Lietuviška versija                                                                                                  English version

Atnaujinta 2016-09-09 13:39