2015-01-17 10:25
Spausdinti

Komisijos

Įmonės valstybinės reikšmės kelių pavasarinės apžiūros komisija - apžiūri VĮ „Alytaus regiono keliai“ Alytaus, Lazdijų ir Varėnos kelių tarnybų magistralinį, krašto ir rajoninius kelius, nustato defektus, apskaičiuoja bedefektės priežiūros procentus, atlikus kelių specialiąją vidinę apžiūrą, surašo valstybinės reikšmės kelių techninės priežiūros kokybės įvertinimo aktus.

Turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose komisija - organizuoja ir vykdo nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto pardavimą viešuosiuose aukcionuose.

Inventorizacijos komisija - atlieka metinę inventorizaciją įmonės ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto, įskaitant kelių ir jų statinių, nebaigtos statybos, trumpalaikio turto ir inventoriaus, esančio užbalansinėje apskaitoje pas visus materialiai atsakingus asmenis, gautinų skolų, mokėtinų skolų, kitų gautinų ir mokėtinų sumų, atsiskaitymų su atskaitingais asmenimis, ateinančių laikotarpių sąnaudų, piniginių lėšų, nebaigtų vykdyti sutarčių.

Automobilių ir mechanizmų atsarginių dalių ir remonto darbų komisija - vykdo įmonės automobilių ir mechanizmų atsarginių dalių, padangų ir akumuliatorių išdavimą, apskaitą ir nurašymą, remonto darbų atlikimą ir apskaitos  dokumentavimą.

Pastatų ir statinių užbaigtų darbų komisija - vadovaudamasi ilgalaikio turto pajamavimo tvarka bei statybos techniniais reglamentais vykdo pastatų ir statinių vertės bei užbaigtų darbų apskaitą.

Viešųjų pirkimų komisija - organizuoja ir atlieka įmonės viešuosius pirkimus.

Degalų ir tepalų nurašymo komisija - vykdo automobilių, mechanizmų ir mažosios mechanizacijos priemonių su vidaus degimo varikliais kelionės lapų išdavimą, apskaitą, dokumentavimą, darbo ir degalų apskaičiavimą bei degalų ir tepalų sąnaudų nurašymą.

Dokumentų ekspertų komisija - pataria ir teikia pasiūlymus vidaus ir finansinių dokumentų kontrolės, sudarymo ir vykdymo klausimais.

Atnaujinta 2016-04-14 13:23