ark.lt http://ark.lt lt Įmonė reorganizuojama! http://ark.lt/lt//imone-reorganizuojama- 2017-08-29 07:00:00

Pranešame apie numatomą kelių priežiūros valstybės įmonių reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą kelių priežiūros valstybės įmonių reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą. 

Reorganizavimas bus vykdomas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 18 straipsnio 1 dalį prijungimo būdu. Prie valstybės įmonės „Kauno regiono keliai“ bus prijungiamos valstybės įmonė „Alytaus regiono keliai“, valstybės įmonė „Klaipėdos regiono keliai“, valstybės įmonė „Marijampolės regiono keliai“, valstybės įmonė „Panevėžio regiono keliai“, valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“, valstybės įmonė „Tauragės regiono keliai“, valstybės įmonė „Telšių regiono keliai“, valstybės įmonė „Utenos regiono keliai“, valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“ ir valstybės įmonė „Automagistralė“, kurios baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, o valstybės įmonė „Kauno regiono keliai“ po reorganizavimo tęs savo veiklą, perimdama visas reorganizuojamų valstybės įmonių teises ir pareigas. 

Reorganizavimo metu valstybės įmonė „Kauno regiono keliai“ pakeis savo pavadinimą ir vadinsis VĮ „Kelių priežiūra“. 

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau visos kartu vadinamos Reorganizuojamomis įmonėmis): 

  1. Valstybės įmonė „Alytaus regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 153600388, registruotos buveinės adresas - Santaikos g. 27, Alytus, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  2. Valstybės įmonė „Klaipėdos regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 140033219, registruotos buveinės adresas - Tilžės g. 54, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  3. Valstybės įmonė „Marijampolės regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 151003871, registruotos buveinės adresas - Gamyklų g. 12, Marijampolė, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  4. Valstybės įmonė „Panevėžio regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 168410067, registruotos buveinės adresas - Radviliškio g. 58A, Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  5. Valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 144082929, registruotos buveinės adresas - Tilžės g. 86, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  6. Valstybės įmonė „Tauragės regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 179204766, registruotos buveinės adresas - Laisvės g. 50, Tauragė, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  7. Valstybės įmonė „Telšių regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 180102694, registruotos buveinės adresas - S. Daukanto g. 66, Telšiai, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  8. Valstybės įmonė „Utenos regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 183604563, registruotos buveinės adresas - Vyžuonų g. 53, Utena, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  9. Valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 120056751, registruotos buveinės adresas - Liepkalnio g. 81, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  10. Valstybės įmonė „Automagistralė“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 181270531, registruotos buveinės adresas Kauno g. 14, Vievis, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 

Reorganizavime dalyvaujanti valstybės įmonė - valstybės įmonė „Kauno regiono keliai“, juridinio asmens kodas 232112130, registruotos buveinės adresas - I. Kanto g. 23, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Dalyvaujanti reorganizavime įmonė).

 Dalyvaujanti reorganizavime įmonė perims Reorganizuojamų įmonių turtą, teises ir pareigas nuo Dalyvaujančios reorganizavime įmonės pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos arba priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ar kitos priėmimo-perdavimo akte nurodytos datos.

 Preliminariai planuojama, kad reorganizavimas bus užbaigtas 2017 m. spalio 31 d.

 Užtikriname, kad dėl aukščiau minėto teisių ir pareigų perėmimo trečiųjų asmenų atžvilgiu įgytų teisių ir įsipareigojimų pobūdis bei apimtis nesikeis, t.y. visi įmonės sudaryti susitarimai, kuriuos dėl reorganizavimo perims ir toliau vykdys VĮ „Kelių priežiūra“, galios nepakitę, užtikrinant teisėtų trečiųjų asmenų reikalavimų įvykdymą.

 Vykdomas kelių priežiūros įmonių jungimas (reorganizavimas) nepablogins trečiųjų asmenų teisių ir tolimesnio mūsų įmonės bendradarbiavimo galimybių su jais (tame tarpe, su visais įmonės kreditoriais) ateityje.

 Su (i) reorganizavimo sąlygomis, (ii) Dalyvaujančios reorganizavime įmonės, kaip po reorganizavimo tęsiančios veiklą įmonės, įstatų projektu, (iii) valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkiniu; (iv) valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkiniu; (v) valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniu bei (vi) valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniu galima susipažinti kasdien nuo 2017 m. rugpjūčio 29 d. iki reorganizavimo pabaigos darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai“  buveinėje, esančioje šiame pranešime nurodytu adresu.

http://ark.lt/lt//media/pictures/n7zjghq9.jpg
Aukcionas http://ark.lt/lt//aukcionas 2016-09-23 07:43:32

Valstybės įmonė ,,Alytaus regiono keliai” skelbia viešą išpardavimo aukcioną.


Valstybės įmonė ,,Alytaus regiono keliai” skelbia nereikalingo, netinkamo (negalimo),  naudoti, susidėvėjusio ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo valstybės turto, esančio Alytaus, Lazdijų ir Varėnos kelių tarnybose viešą išpardavimo aukcioną. Aukcione parduodama: buldozeris, autokranas, krovininiai bei lengvieji automobiliai, kompiuteriai ir kitas turtas. Visą informaciją apie parduodamą turtą rasite čia.

http://ark.lt/lt//media/pictures/fnxm9qay.jpg
Alytaus „Dzūkijos“ keliai pasuko į Makniūnų mokyklą-daugiafunkcį centrą http://ark.lt/lt/eismo-saugumas/svietejiska-veikla/alytaus----dzukijos----keliai-pasuko-i-makniunu-mokykla-daugiafunkci-centra 2016-02-21 07:49:34

Alytaus „Dzūkijos“ krepšinio klubas bei VĮ „Alytaus regiono keliai“ tęsia kilnią socialinę akciją.


Alytaus „Dzūkijos“ krepšinio klubas bei VĮ „Alytaus regiono keliai“ tęsia kilnią socialinę akciją, kurios metu lankosi Alytaus rajono mokyklose. Šį kartą krepšininkų dėmesio sulaukė Makniūnų mokyklos–daugiafunkcio centro moksleiviai. Susitikti su jaunimu atvyko Tomas Urbonas, Mindaugas Sušinskas, Osvaldas Mačernis, Paulius Danisevičius, ekipos vadovas Povilas Tamulynas, medikas Andrius Aukštakalnis bei VĮ „Alytaus regiono keliai“ atstovė Neringa Bujakauskaitė.

Nors Makniūnų mokykloje šiuo metu mokslo šaknis kremta vos 63 mokiniai, kartu su švietimo įstaigos mokytojais jie parengė puikią prisistatymo programą, kurioje netrūko nei šokių, nei dainų, nei muzikinių instrumentų skambesio. Ekipos vadovas Povilas Tamulynas mokyklos direktorei Elenai Ramanauskienei įteikė klubo marškinėlius. Po to sekė krepšininkų kalbos bei trumpi pasakojimai apie jų profesionalios karjeros pradžią. Žaidėjai ragino vaikus niekada nenuleisti rankų, kad ir kokie sunkumai gyvenime užkluptų, o Osvaldas Mačernis atskleidė šiek tiek detalesnių faktų apie krepšininkų treniruotes bei mitybą. Pirmą kartą su klubu į tokio pobūdžio renginius vykęs medikas Andrius Aukštakalnis papasakojo apie savo darbo aspektus bei atskleidė, jog jo profesijos sėkmę geriausiai atspindi žemas sportininkų patiriamų traumų skaičius.

   Pasibaigus kalboms, Lietuvos nepriklausomybės dienos tematika papuoštoje aktų salėje užvirė viktorina, skirta patikrinti vaikų žinias apie kelių eismo taisykles. Teisingai į krepšininkų klausimus atsakę moksleiviai sulaukė dovanų. Nuskriaustas neliko nė vienas, nes dzūkų žaidėjai visiems įteikė atšvaitus, kuriuos dovanojo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Paskutinė susitikimo dalis vyko mokyklos sporto salėje. Čia draugiškose krepšinio varžybose jėgas aiškinosi bendrai sukomplektuotos krepšininkų bei moksleivių komandos. Pralaimėjusių neliko ir krepšinio aikštelėje – „Daktarų“ komanda sužaidė lygiosiomis prieš „Aukštaūgių“ ekipą – 38:38. Artimiausiuose dzūkų planuose viešnagė Simno gimnazijoje.

http://ark.lt/lt//media/pictures/smfvjc2r.png
Konkurso „Eismo saugumas bendruomenėse 2015“ dalyvių apdovanojimo renginys http://ark.lt/lt/eismo-saugumas/svietejiska-veikla/konkurso----eismo-saugumas-bendruomenese-2015-----dalyviu-apdovanojimo-renginys 2016-02-17 07:35:41

Skėmių traktieriuje vyko finalinis konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2015“ dalyvavusių bendruomenių apdovanojimo renginys.

Vasario 10 d. Skėmiuose (Radviliškio r.), Skėmių traktieriuje vyko finalinis konkurse „Eismo saugumas bendruomenėse 2015“ dalyvavusių bendruomenių apdovanojimo renginys.

2015 m. į kvietimą dalyvauti konkurse atsiliepė 79 įvairios visuomeninės organizacijos – bendruomenių sąjungos, vietos veiklos grupės, bendruomenių centrai, klubai, draugijos, pavienės miestų ir kaimų bendruomenės. Iš viso į veiklą buvo įtrauktos 144 bendruomenės, kurios surengė 358 saugaus eismo renginius – šventes, varžytuves, paskaitas, pėsčiųjų ir dviratininkų žygius.

Konkurse dalyvavo 8 Alytaus apskrities bendruomenės, iš kurių sėkmingai projektą užbaigė vienintelė Varėnos rajono Valkininkų bendruomenė. Bendruomenei buvo įteikta padėka ir simbolinė atminimo dovana.

Geri pavyzdžiai užkrečia, todėl tikimąsi, kad ateities konkursuose Valkininkų bendruomenės pavyzdžiu paseks ir kitos Alytaus apskrities bendruomenės.

http://ark.lt/lt//media/pictures/bw42m1ty.jpg
Eismo sąlygos Alytaus regiono keliuose 2016-01-09 07:00 val. http://ark.lt/lt//eismo-salygos-alytaus-regiono-keliuose-2016-01-09-07-00-val- 2016-01-09 07:30:53

Eismo sąlygos Alytaus regiono keliuose 2016-01-09 07:00 val.

Alytaus, Varėnos, Lazdijų rajonuose ir Druskininkų savivaldybėje valstybinės reikšmės keliai padengti sniegu, provėžoti, slidūs. Jie yra barstomi. Iš viso dirba 15 mechanizmų.

http://ark.lt/lt//media/pictures/7vnf5g1m.jpg
Eismo sąlygos Alytaus regiono keliuose 2016-01-08 07:00 val. http://ark.lt/lt//eismo-salygos-alytaus-regiono-keliuose-2016-01-08-07-00-val- 2016-01-08 07:17:20

Eismo sąlygos Alytaus regiono keliuose 2016-01-08 07:00 val.

Alytaus rajone eismo sąlygos sunkina ant kelių dangų susiformavusi šarma, barstomi slidūs valstybinės reikšmės krašto ir didesnio eismo intensyvumo rajoninių kelių ruožai. Iš viso dirba 2 mechanizmai.

Lazdijų ir Varėnos rajonuose bei Druskininkų savivaldybėje valstybinės reikšmės kelių dangos drėgnos arba sausos, neslidžios.

http://ark.lt/lt//media/pictures/v0djxkqs.jpg
Eismo sąlygos Alytaus regiono keliuose 2016-01-04 07:00 val. http://ark.lt/lt//eismo-salygos-alytaus-regiono-keliuose-2016-01-04-07-00-val- 2016-01-04 07:21:39

Eismo sąlygos Alytaus regiono keliuose 2016-01-04 07:00 val.

Dėl buvusių kritulių Alytaus ir Varėnos rajonuose valstybinės reikšmės keliai padengti plonu puraus arba prispausto sniego sluoksniu, slidūs. Kelių priežiūros barstymo darbai pradėti 03:20 val. ryto. Barstomi magistralinio ir krašto kelių slidūs ruožai. Iš viso dirba 5 mechanizmai.

Šiuo metu Alytaus regione be kritulių, oro temperatūra nuo 7 iki 12 laipsnių šalčio.

http://ark.lt/lt//media/pictures/a5689f71.jpg
Eismo sąlygos Alytaus regiono keliuose 2016-01-02 07:00 val. http://ark.lt/lt//eismo-salygos-alytaus-regiono-keliuose-2016-01-02-07-00-val- 2016-01-02 06:58:26

Eismo sąlygos Alytaus regiono keliuose 2016-01-02 07:00 val.

Dėl vakar vakare Alytaus regione iškritusio sniego ir susidariusių slidžių kelio ruožų, buvo pabarstyti magistralinis ir krašto keliai. Dirbo 7 mechanizmai.

Šiandien vietomis silpnai snyguriuoja pietinėje regiono dalyje. Kelių dangos drėgnos/sausos, yra slidžių kelio ruožų, kurie yra barstomi.

Kelių priežiūros valymo ir barstymo darbai pradėti 4:50 val. ryto. Iš viso dirba 5 mechanizmai.

http://ark.lt/lt//media/pictures/zsm4k0jh.jpg
Eismo sąlygos Alytaus regiono keliuose 2016-01-01 08:00 val. http://ark.lt/lt//eismo-salygos-alytaus-regiono-keliuose-2016-01-01-08-00-val- 2016-01-01 08:11:07

Eismo sąlygos Alytaus regiono keliuose 2016-01-01 08:00 val.

VĮ „Alytaus regiono keliai“ sveikina visus su Naujaisiais metais ir primena, kad nors eismo sąlygos keliuose nuolat stebimos budinčių darbuotojų, tačiau vairuotojai turi išlikti budrūs ir pasirinkti saugų greitį.

Šiuo metu vietomis krenta pavienės snaigės, kelių dangos sausos, neslidžios. Alytaus ir Varėnos rajone susiformavę slidūs ruožai barstomi. Dirba du mechanizmai.

http://ark.lt/lt//media/pictures/ds45q81a.jpg
Eismo sąlygos Alytaus regiono keliuose 2015-12-29 16:00 val. http://ark.lt/lt//eismo-salygos-alytaus-regiono-keliuose-2015-12-29-16-00-val- 2015-12-29 15:37:24

Eismo sąlygos Alytaus regiono keliuose 2015-12-29 16:00 val.

Alytaus regiono magistralinio, krašto ir didesnio eismo intensyvumo rajoninių kelių dangos sausos arba drėgnos. Alytaus ir Varėnos rajonuose baigti barstyti mažesnio eismo intensyvumo rajoninių kelių pavojingi ruožai. Iš viso dirbo 4 mechanizmai.

VĮ „Alytaus regiono keliai“ primena, kad rajoninių III priežiūros lygio kelių pavojingi ruožai barstomi po stiprių lijundrų arba plikšalų.

http://ark.lt/lt//media/pictures/nqfc87y3.jpg