Įmonė reorganizuojama!
2017-08-29 07:00
Spausdinti

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi, pranešame apie numatomą kelių priežiūros valstybės įmonių reorganizavimą bei reorganizavimo sąlygų sudarymą. 

Reorganizavimas bus vykdomas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymo 18 straipsnio 1 dalį prijungimo būdu. Prie valstybės įmonės „Kauno regiono keliai“ bus prijungiamos valstybės įmonė „Alytaus regiono keliai“, valstybės įmonė „Klaipėdos regiono keliai“, valstybės įmonė „Marijampolės regiono keliai“, valstybės įmonė „Panevėžio regiono keliai“, valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“, valstybės įmonė „Tauragės regiono keliai“, valstybės įmonė „Telšių regiono keliai“, valstybės įmonė „Utenos regiono keliai“, valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“ ir valstybės įmonė „Automagistralė“, kurios baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, o valstybės įmonė „Kauno regiono keliai“ po reorganizavimo tęs savo veiklą, perimdama visas reorganizuojamų valstybės įmonių teises ir pareigas. 

Reorganizavimo metu valstybės įmonė „Kauno regiono keliai“ pakeis savo pavadinimą ir vadinsis VĮ „Kelių priežiūra“. 

Reorganizuojamos valstybės įmonės (toliau visos kartu vadinamos Reorganizuojamomis įmonėmis): 

  1. Valstybės įmonė „Alytaus regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 153600388, registruotos buveinės adresas - Santaikos g. 27, Alytus, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  2. Valstybės įmonė „Klaipėdos regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 140033219, registruotos buveinės adresas - Tilžės g. 54, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  3. Valstybės įmonė „Marijampolės regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 151003871, registruotos buveinės adresas - Gamyklų g. 12, Marijampolė, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  4. Valstybės įmonė „Panevėžio regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 168410067, registruotos buveinės adresas - Radviliškio g. 58A, Panevėžys, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  5. Valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 144082929, registruotos buveinės adresas - Tilžės g. 86, Šiauliai, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  6. Valstybės įmonė „Tauragės regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 179204766, registruotos buveinės adresas - Laisvės g. 50, Tauragė, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  7. Valstybės įmonė „Telšių regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 180102694, registruotos buveinės adresas - S. Daukanto g. 66, Telšiai, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  8. Valstybės įmonė „Utenos regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 183604563, registruotos buveinės adresas - Vyžuonų g. 53, Utena, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  9. Valstybės įmonė „Vilniaus regiono keliai“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 120056751, registruotos buveinės adresas - Liepkalnio g. 81, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
  10. Valstybės įmonė „Automagistralė“, teisinė forma – valstybės įmonė, juridinio asmens kodas 181270531, registruotos buveinės adresas Kauno g. 14, Vievis, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. 

Reorganizavime dalyvaujanti valstybės įmonė - valstybės įmonė „Kauno regiono keliai“, juridinio asmens kodas 232112130, registruotos buveinės adresas - I. Kanto g. 23, Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie valstybės įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – Dalyvaujanti reorganizavime įmonė).

 Dalyvaujanti reorganizavime įmonė perims Reorganizuojamų įmonių turtą, teises ir pareigas nuo Dalyvaujančios reorganizavime įmonės pakeistų įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre dienos arba priėmimo-perdavimo akto pasirašymo ar kitos priėmimo-perdavimo akte nurodytos datos.

 Preliminariai planuojama, kad reorganizavimas bus užbaigtas 2017 m. spalio 31 d.

 Užtikriname, kad dėl aukščiau minėto teisių ir pareigų perėmimo trečiųjų asmenų atžvilgiu įgytų teisių ir įsipareigojimų pobūdis bei apimtis nesikeis, t.y. visi įmonės sudaryti susitarimai, kuriuos dėl reorganizavimo perims ir toliau vykdys VĮ „Kelių priežiūra“, galios nepakitę, užtikrinant teisėtų trečiųjų asmenų reikalavimų įvykdymą.

 Vykdomas kelių priežiūros įmonių jungimas (reorganizavimas) nepablogins trečiųjų asmenų teisių ir tolimesnio mūsų įmonės bendradarbiavimo galimybių su jais (tame tarpe, su visais įmonės kreditoriais) ateityje.

 Su (i) reorganizavimo sąlygomis, (ii) Dalyvaujančios reorganizavime įmonės, kaip po reorganizavimo tęsiančios veiklą įmonės, įstatų projektu, (iii) valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkiniu; (iv) valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkiniu; (v) valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkiniu bei (vi) valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai“ tarpinių finansinių ataskaitų rinkiniu galima susipažinti kasdien nuo 2017 m. rugpjūčio 29 d. iki reorganizavimo pabaigos darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. valstybės įmonės „Alytaus regiono keliai“  buveinėje, esančioje šiame pranešime nurodytu adresu.

Atnaujinta 2017-11-01 08:30